Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Световен ден на здравето – 7 април 2021

Изграждане на по-справедлив и здравословен свят със стандартите на ISO

Пандемията от COVID-19 насочи всички погледи не само към нашето здраве и здравни системи, но и към техните недостатъци. Докато сме обединени в нестабилността на нашето съществуване, ние сме жестоко разделени по отношение на достъпа до медицинска помощ.

Тази година Световният ден на здравето се фокусира върху намаляване на различията по отношение на достъпа до здравни грижи, за да може да възвърнем човешкото право на добро здравеопазване за всички. ISO не само има редица стандарти, насочени към справедливо управление на здравеопазването, но също така направи свободно достъпни онлайн много от стандартите, които имат отношение към COVID-19. Това са стандарти за медицински вентилатори, медицински и лични предпазни средства, и здраве и безопасност при работа.

Нещо повече, обединявайки най-добрите международни практики, стандартите могат да помогнат на държавите и организациите с ограничени ресурси да се възползват от най-новите експертни насоки за установяване на практики и протоколи, които могат да помогнат.

Предстоящият стандартизационен документ IWA 38 Building guideline of emergency medical facility (Насоки за изграждане на спешни медицински съоръжения) ще предостави насоки за бързо изграждане на съоръжения за респираторни инфекциозни заболявания в съществуващите лечебни заведения. Споразумението на работния форум ще се основава на най-новите научни указания от цял свят за превенция и контрол на такива заболявания. Той ще бъде допълнен от бъдещия ISO 5472 Standard protocols of walk-through screening stations for infectious disease control (Стандартни протоколи за съоръжения за тестване чрез безконтактно преминаване за контрол на инфекциозните заболявания), който има за цел да улесни безопасното и рентабилно функциониране на места за тестване за откриване на инфекциозни заболявания като COVID-19. Те могат да намалят количеството на необходимото защитно оборудване и да увеличат броя на хората, които се изследват.

В процес на разработване е и ISO/TS 5798 Quality practice for detection of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) by nucleic acid amplification methods (Качествено изпълнение на установяването на SARS-CoV-2 чрез методите за амплификация на нуклеинова киселина). Новата техническа спецификация ще предостави необходимите съображения за проектиране, разработване, проверка, валидиране и прилагане на аналитични тестове за откриване на SARS-CoV-2 с помощта на методи за амплификация на нуклеинова киселина. Документът ще включва стъпки от предварителния преглед и процеса на изследване на проби от дихателните пътища, както и съответните им параметри.

В допълнение, наскоро публикуваният документ ISO/PAS 45005 Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19 беше разработен само за три месеца в отговор на неотложността на ситуацията и належащата необходимост от такава информация. Предлагана за безплатно ченете онлайн, публично достъпната спецификация е насочена не само към организациите, но и към отделни работници във всеки вид дейност, за да им помогне да продължат да работят, като същевременно опазват здравето си. Документът предоставя решаваща помощ в момент, когато не само здравето, но и прехраната на толкова много хора са застрашени. Всички тези стандарти, както и много други, допринасят за тазгодишните цели на Световния ден на здравето и за целта на ООН за устойчиво развитие за добро здраве и благосъстояние (ЦУР 3) - „Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието на всички във всички възрасти”.

Научете повече за стандартите, които са със свободен достъп и за ресурсите, разработени от нашите членове в подкрепа на глобалните усилия, сързани с кризата от COVID-19.

По материали на ISO

Забележка: Заглавията на български език на проектите на цитираните стандарти и стандартизационни документи са работни и са преведени само с цел използването им в този материал.

Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19 (ISO/PAS 45005:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 283 още

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ISO/TC 304 още

60.00 Подготовка за публикуване

ISO/TMBG още

30.20 Начало на гласуване в ТК

ISO/TC 212 още