Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Световен ден на околната среда

ISO е в основата на глобалните усилия за възстановяване на нашата планета

Възраждането и защитата на нашите екосистеми е темата на тазгодишния Световен ден на околната среда и бележи началото на десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите. ISO се ангажира с енергична кампания, насочена към #generationrestoration с нови стандарти и инициативи.

Бедността, промените в климата и екстремните метеорологични явления са само част от хаоса, причинен от замърсяването на нашата околна среда, и сега е моментът да се активизират усилията за промяна на тази тенденция. Признавайки, че стимулирането на биологичното разнообразие е жизненоважно за възстановяването на екосистемите, новосформираният технически комитет ISO/TC 331 „Биоразнообразие“ вече работи върху стандарти, които могат да са в услуга на всички видове организации и правителства, като подпомагат техните усилия. Обхватът на работата включва стандартизирани термини и определения, методологии за анализ на въздействието, рамки за определяне на стратегии и планове за действие, инструменти за мониторинг и докладване, и насоки по специфични проблеми, свързани с биоразнообразието, като екологично инженерство и природосъобразни решения и технологии.

Международният съюз за опазване на природата (IUCN) е асоциирана организация към Комитета на ISO за биоразнообразие и е разработил основни световни стандарти за опазване на биоразнообразието, включително категориите и критериите на IUCN от Червения списък, глобалния стандарт за определяне на основни области на биоразнообразието и стандарт на IUCN за природосъобразни решения.

„Радваме се да работим с ISO за разработване на международни стандарти за биоразнообразието“, казва д-р Томас Брукс, водещ учен към IUCN. „Времето е от решаващо значение за подпомагане на Глобалната рамка за биоразнообразието след 2020 г.“

Генералният секретар на ISO Серхио Мухика добавя, че международното сътрудничество е от съществено значение. „Прекомерната експлоатация на земята и видовете е нарушила биоразнообразието и има за последствия природни бедствия и неравномерно разпределение на храната и водата по целия свят“, казва още той.

„Индивидуалните усилия могат да помогнат, но това, което наистина ще промени нещата, е сътрудничеството на международно ниво. Стандартите на ISO могат да бъдат катализаторът за това, като осигурят съгласувани начини за работа, от които организациите и правителствата навсякъде могат да се възползват, за да помогнат за издигането на проблемите с биоразнообразието на преден план в политическия дневен ред.“

Възстановяването на екосистемата също изисква значителни инвестиции и се предвижда, че ще са необходими много трилиони долари, за да се постигнат нулеви въглеродни цели. Ето защо ISO работи и върху нова серия стандарти, за да улесни сигурната, прозрачна и ефективна индустрия за зелено финансиране.

Наскоро публикуван, ISO 14097 Управление на парниковите газове и свързаните с него дейности. Рамка, включваща принципи и изисквания за оценяване и отчитане на инвестиции и финансови дейности, свързани с промяната на климата, помага на финансистите да оценят и докладват своите действия и да видят реалната стойност на техния принос към климатичните цели. Стандартът ще бъде допълнен от други в серията, която се разработва в момента, включително серията ISO 14030 за оценяване на екологичните показатели на инструментите за зелен дълг, ISO 14100 Зелено финансиране: Оценяване на зелени финансови проекти и ISO 14093 Механизъм за финансиране на адаптирането към промяната на климата на местно ниво: Безвъзмездни средства за гъвкавост към климатичните промени, основани на постигнатите резултати.

В ISO има стотици стандарти, които допринасят за устойчивото развитие и подобряват нашето въздействие върху околната среда, като например ISO 14001 за системите за управление по отношение на околната среда. Използването на тези стандарти ще даде възможност на организациите да пряко да подкрепят всички 17 цели на Обединените нации за устойчиво развитие, особено цел 13 (Действие по отношение на климата), цел 14 (Живот под водата) и цел 15 (Живот на земята).

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 207/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 4 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 4 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 4 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 4 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 4 още

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още