Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Второ обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали“

Във връзка с получени коментари на етап „обществено допитване“ и необходимост от внасяне на технически промени в проекта на националното приложение към БДС EN 590:2022, преработеният проект трябва да премине нова процедура за обществено допитване. В тази връзка и съгласно правилата и процедурите за работа Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект:

prБДС EN 590:2022/NA:2023 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)“.

Това национално приложение дава националните изискванията за вземане на проби, за маркиране на помпите и изискванията в зависимост от климатичните условия за гориво за дизелови двигатели. Този документ не противоречи на БДС EN 590, с него се правят национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията на действащото национално законодателство в областта на горивата за дизелови двигатели.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 30.11.2023 г. на секретаря на БИС/ТК 67 Силвия Самичкова на имейл silvia.samichkova@bds-bg.org или чрез интернет страницата на БИС посредством създаден профил.

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на документа.

Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още