Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Виртуална образователна програма за мебелния бранш

ВИРТУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА МЕБЕЛНИЯ БРАНШ

Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на проект по програмата “Леонардо да Винчи” в рамките на споразумение № CZ/10/LLP-LdV/TOI/134011 с Университет „Мендел”, Бърно, Чешка република:

ВИРТУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА МЕБЕЛНИЯ БРАНШ

Резултат от проекта е многофункционален интерактивен интернет портал с терминологичен речник на 5 езика и електронни модули за обучение, предназначен за широк кръг потребители – учащи се, преподаватели, конструктури, дизайнери, производители, търговци, потребители. Порталът предлага не само превод на основните термини в мебелния бранш, но база данни със заглавията, обекта и областта на приложение на актуалните европейски стандарти, свързани с мебелния бранш и действащите нормативни актове на петте партньорски страни на английски, немски, български, чешки и словашки. Модулът за онлайн обучение е изпълнен като виртуална сграда с четири етажа, представящи последователно на всеки етаж хотелска стая и ресторант; учебни помещения; болнични помещения; жилищни помещения, със съответните типични мебели. Кликване върху избран обект предлага по-подробна информация за нормативните и технически изисквания за производството му. Порталът е достъпен на адрес: www.e-furniture.info/cz/home/

Координатор на проекта:

Партньори:

image/jpeg

Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия в рамките на програмата „Леонардо да Винчи”.