Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Ваучери за храна 2022 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.”

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен пряк достъп, чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки до документацията за участие.  Документите, свързани с участие в настоящата обществена поръчка, се подават чрез платформата ЦАИС ЕОП съобразно правилата за нейното използване https://app.eop.bg/today/205373 в срока, посочен в обявата.