Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Ваучери за храна 2019 г.

Предмет на поръчката:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година

Съобщение за поръчката е публикувано в регистър на обществените поръчки Информации за публикувани обяви под номер 9088041 от 07.05.2019г.

Документи:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Документация за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година

3. Образци на документи

4. Удължен срок за оферти

Съобщение за удължаване срока за приемане на оферти за поръчката е публикувано в регистър на обществените поръчки Информации за публикувани обяви под номер 9088356 от 17.05.2019г.

5. Протокол от 28.05.2019 г.

6. Заповед

7. Протокол от 30.05.2019 г.

8. Договор от 31.05.2019 г.