Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Ваучери за храна - 2016 г.

Предмет на поръчката:

Доставка на ваучери за храна за 70 служители за една година от подписване на договора.

Документи:

1. Заповед за провеждане на процедура

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

3. Документация за ОП

4. Протокол за работата на комисията по избор на доставчик

5. Договор за доставка на ваучери за храна