Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Уебинар „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”

Българският институт за стандартизация организира уебинар на тема „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”, който ще се проведе онлайн на 08 юни 2022 г.

Опазването на живота и здравето на хората изисква задълбочените усилия на държавните институции, местните органи, неправителствените организации, бизнеса, медиите и цялата общественост. Реформите и въвеждането на най-добрите практики в областта на пътната безопасност трябва да са придружени от лична отговорност и споделеност.

Участниците в уебинара ще бъдат запознати с принципите на „Визия нула“, с най-добрите световни практики в областта на безопасността на движението по пътищата, както и с изискванията на БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане“.

Участниците в уебинара ще могат да дефинират видовете рискови събития, касаещи безопасността на движението по пътищата (БДП); да систематизират информацията, касаеща определяне на риск от ПТП, присъщ на дейността на организацията, в която работят; да планират мерки и коригиращи действия за подобряване на БДП в тяхната организация.

Лектор ще бъде д-р Милен Марков, член на БИС/ТК 97 Интелигентни транспортни системи, държавен експерт в Дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ на ДАБДП, член на работна група на Икономическата комисия на ООН за Европа за изготвяне на нов правен инструмент, регулиращ движението по пътищата, включително и на автономните превозни средства, член на експертна група CARE към Главна дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия.

На участниците в уебинара ще бъдат издадени сертификати за участие и на посочения от тях имейл ще бъде изпратена презентацията на лектора.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея имейл адрес най-късно до 15.00 ч. на 07.06.2022 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827

ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org

Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-97 още