Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Уебинар на тема: Вътрешен одит на системи за управление (ISO 19011:2018)

Българският институт за стандартизация организира уебинар на тема: „Вътрешен одит на системи за управление (ISO 19011:2018)”, който ще се проведе онлайн на 16.02.2021 г.

Голяма част от организациите имат внедрени по няколко системи за управление, които изискват постоянно подобряване. За да се гарантира това, е необходимо да се извършва редовен одит. БДС EN ISO 19011:2018 предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране на различни системи.

Участниците ще бъдат запознати с принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити, провеждането на одит и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на одити на системи за управление.

Лектор н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор, член на УС на БИС.

На участниците в уебинара ще бъдат издадени сертификати и на посочения в регистрационната карта имейл ще бъдат изпратени всички материали, представени на уебинара.

Такса за участие: 150.00 лв. с ДДС.
За всеки следващ участник от една организация: 125.00 лв. с ДДС.
За членове на БИС: 125.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до 15.00 ч. на 15.02.2021 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0888002982, ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org