Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Учредително събрание за създаване на технически комитет в областта на устойчивото строителство

**Учредително събрание за създаване на технически комитет в областта на устойчивото строителство**
Във връзка с проведено проучване и отчетения интерес информираме за предстоящо учредяване на технически комитет в областта на устойчивото строителство към Българския институт за стандартизация. Учредителното събрание ще се проведе на **6 март 2013 г. от 15 ч. в зала 209 на Българския институт за стандартизация при следния дневен ред:**
  1. Представяне на участниците.
  2. Кратко изложение на необходимостта от създаването на технически комитет в областта на устойчивото строителство.
  3. Определяне на област на дейност и наименование на новия технически комитет.
  4. Запознаване с правилата за стандартизация.
  5. Избор на председател на новия технически комитет.
  6. Обсъждане на човешки ресурси, включително експерти в дадена област на дейност и преводачи, с които разполага комитета. Избор на експерти и преводачи.
  7. Обсъждане на проект на бизнес план.
  8. Разглеждане и приемане на работната програма на техническия комитет за 2013 г.
  9. Определяне на целеви работни групи.
  10. Други въпроси.
**За повече информация** - **Владимир Димов**, експерт в сектор „Строителство, строителни конструкции и материали”, e-mail: [vladimir.dimov@bds-bg.org](mailto:vladimir.dimov@bds-bg.org) или на телефон 02/8174 513.