Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Учредяване на технически комитет в областта "Сигурност на обществото и гражданите"

През 2010 г. към Българския институт за стандартизация се създаде експертна работна група БИС/ЕРГ 11 ”Сигурност на обществото и гражданите” като орган съм Техническия съвет в неелектротехническата област. За изминалите две години дейността на огледалните международни и европейски технически комитети се разви много бързо и броят на приетите проекти и стандарти е вече повече от 10. БИС/ЕРГ 11 направи превод на български език и подготви за приемане 3 бр. стандарти - ISO 22300, ISO 22301 и ISO 22320, които бяха финансирани с целеви средства от БИС.
В ISO/ТС 247, който е огледален на БИС/ЕРГ 11, започна и разработването на серия стандарти ISO 34000 „Security Management System”, съгласно която ще може да се извършва сертификация на фирмите по тази дейност.
Съгласно Правилата за работа по национална стандартизация, част 2, е възможно преобразуване на работната група, като се създаде самостоятелен работен орган на БИС (БИС/ТК) в областта на сигурността на обществото и гражданите, отговорен за работата по стандартизация в тази област.
Учредителното събрание ще се проведе на **12 март 2013 г. от 14,30 ч. в зала 209 на Българския институт за стандартизация при следния дневен ред:**
  1. Представяне на участниците.
  2. Кратко изложение на необходимостта от преобразуването на БИС/ЕРГ 11 в технически комитет в областта на „Сигурност на обществото и гражданите”.
  3. Запознаване с правилата за стандартизация.
  4. Избор на председател на новия технически комитет.
  5. Обсъждане на човешки ресурси, включително експерти в дадена област на дейност и преводачи, с които разполага комитета. Избор на експерти и преводачи.
  6. Обсъждане на проект на бизнес план.
  7. Разглеждане и приемане на работната програма на техническия комитет за 2013 г.
  8. Определяне на целеви работни групи.
  9. Други въпроси.
**За повече информация** – Мария Геновска, гл.експерт в сектор „Стандарти в електрониката, електротехниката и телекомуникациите”, e-mail - или на телефон **02/8174 560**.