Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Участие на български делегати в пленарно заседание на CEN/PC 403

**Участие на български делегати в пленарно заседание на CEN/PC 403**
Национална делегация на БИС/ЕРГ 12 „Естетични хирургични услуги” взе участие в шестото пленарно заседание на проектния комитет на CEN/PC 403 **Aesthetic Surgery Services**, провело се на 30.11-01.12.2012 г. във Виена, Австрия.
Участието на българските делегати бе финансирано по проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България".
Разработваният от CEN/PC 403 европейски стандарт се отнася до основни аспекти, като защита на здравето и безопасност на пациентите и определя изисквания за качество при предоставяне на услуги в естетичната хирургия.
Освен от България, участие в заседанието на CEN/PC 403 взеха делегации на националните членове на CEN от Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Румъния, Турция, Франция, Холандия и Швеция.
Делегацията на България (доц. д-р Димитър Евстатиев и доц. д-р Роман Романски) представи становище по следните точки от дневния ред:
Съгласно Решение 2/2012 на CEN/PC 403, взето по време на петото пленарно заседание, поради липса на консенсус по съдържанието на проекта на стандарта, делегациите на националните членове на CEN, трябваше да вземат решение относно по-нататъшното развитие на проекта prEN 16372 „Естетична хирургия и естетични нехирургични медицински услуги”.
На заседанието бе взето решение за провеждане на **повторно „Обществено допитване” на prEN 16372** с период на гласуване **4 месеца** от датата на обявяване на гласуването. Проектът ще бъде предоставен повторно за гласуване на етап „Обществено гласуване” през месец март 2013 г.
Следващото заседание на CEN/PC 403 е планирано за месец август 2013 г. също във Виена.