Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Участие на България в работата на ISO/TC 258 в областта на управление на проекти и програми

***Участие на България в работата на ISO/TC 258 в областта на управление на проекти и програми***
През 2011 г. националните органи за стандартизация на държавите - членки на ISO, потвърдиха необходимостта от разширяване на ***стандартизационната дейност в областта на управлението на проекти*** чрез създаване на международен технически комитет с дългосрочна работна програма и разработен бизнес план в областта на управлението на проекти, програми и портфолиа. Техническият комитет ISO/TC 258 “Project, Programme and Portfolio Management” продължава работата на проектния комитет ISO/PC 236 “Project management”, създаден за разработване на един определен стандарт (prISO 21500), който да предоставя комплексно ръководство за принципите и практиките на управление на проекти.
Целта на международния технически комитет ISO/TC 258 ще бъде разработване на стандарти, които предоставят общи указания за планиране и изпълнение на проекти, програми и портфолиа, и прилагане на съответните техники, методи и подходи за успешното им управление.
Създаването на серия от стандарти в областта на управлението на проекти ще помогне на организациите от всички пазарни сектори по-ефективно и по-ефикасно да свържат своите организационни стратегии с успешни проектни резултати при намалени като цяло бизнес разходи.
В момента комитетът е в процес на одобряване на първата работна тема в областта: „Указания за управление на портфолио”.
В тази връзка БИС Ви кани на заседание за учредяване на национален работен орган, който да участва активно в работата на ISO/TC 258.
На срещата ще се разгледат структурата, работната програма и бизнес планът на ISO/ТC 258, решения от първото и второто пленарно заседание на комитета и ще се представят обхватът и структурата на бъдещия национален работен орган.
Учредителното заседание ще се състои на 20.06.2012 г. (сряда) от 11,00 ч в сградата на Българския институт за стандартизация, зала 209. Заседанието ще се проведе на английски език.
Моля да потвърдите Вашето участие на email: в срок **до 15.06.2012 г.**