Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Видове членство

Вие можете да станете член на БИС под различни форми, като всяка от тях Ви дава определени права:

Активен участник

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС, електронния информационен бюлетин и други информационни издания
 4. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС
 5. Получава отстъпка при покупка на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС
 6. Получава постоянно безплатна информация за проектите на българските, европейските и международните стандарти от областта на съответния технически комитет, в който участва, за становища и мнения
 7. Получава безплатно работните документи при спазване на авторските права и правата за разпространение на БИС
 8. Участва в пленарните и в работните заседания на техническия комитет, в който участва, и гласува при вземане на решения чрез гласуване, вкл. гласува по проектите на българските стандарти, които се разработват в техническия комитет
 9. Предлага теми за включване в работната програма на техническия комитет, в който участва
 10. Участва с експерти за изпълнение на конкретни задачи от работата на техническия комитет, в който участва
 11. Номинира експерти за участие в работните органи на европейските и международните организации по стандартизация.

Наблюдател

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС, електронния информационен бюлетин и други информационни издания
 4. Получава информация за изпълнението на работната програма на техническите комитети, в които е избрал да участва като наблюдател
 5. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС
 6. Получава отстъпка при покупка на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС
 7. Има право да участва в работните срещи на съответния БИС/ТК чрез упълномощения си представител, но без право на глас при вземане на решения чрез гласуване
 8. Може да предлага експерти в работни групи за разработване на стандарти по конкретни теми от работната програма.

Корпоративен член

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС, електронния информационен бюлетин и други информационни издания
 4. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС.

Членовете на БИС получават удостоверения за членство за съответната година след заплащане на членския си внос.