Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Видове членство

Вие можете да станете член на БИС под различни форми, като всяка от тях Ви дава определени права:

Корпоративен член

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС и други информационни издания
 4. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС.

Образец на заявка

Наблюдател

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС и други информационни издания
 4. Получава информация за изпълнението на работната програма на техническите комитети, в които е избрал да участва като наблюдател
 5. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС
 6. Получава отстъпка при покупка на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС.

Образец на заявка
Декларация

Активен участник

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС и други информационни издания
 4. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС
 5. Получава отстъпка при покупка на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС
 6. Получава постоянно безплатна информация за проектите на българските, европейските и международните стандарти от областта на съответния технически комитет, в който участва за становища и мнения
 7. Получава безплатно работните документи при спазване на авторските права и правата за разпространение на БИС
 8. Дава становища и гласува по проектите на българските стандарти, които се разработват в техническия комитет.

Образец на заявка
Декларация

Членовете на БИС получават удостоверения за членство за съответната година след заплащане на членския си внос.