Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Цифровизация в стандартите – подкрепа на цифровия преход чрез стандартизация

Цифровите технологии променят живота на хората и представляват огромен потенциал за растеж в Европа. Целта на стратегията на Европейския съюз в областта на цифровите технологии е тази трансформация да бъде от полза както за хората и предприятията, така и същевременно да помогне за постигането на целта за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. Настоящото десетилетие е обявено за „цифровото десетилетие на Европа”, което да предостави на хората, бизнеса и администрацията нови поколения технологии и по този начин всеки да има полза от дигиталния преход.

Цифровият преход е и възможност за Европа да повиши своята конкурентоспособност на световните пазари. Европейските стандарти играят ключова роля в тази амбиция, като спомагат за сигурността и безопасността на продуктите и услугите, изграждат доверие в нововъзникващите технологии, осигуряват консенсус между заинтересованите страни и дават възможност за прилагане в Европа на най-новите високотехнологични решения.

В този момент от изключителна важност е всяка държава членка, чрез своя национален орган за стандартизация, да участва активно в създаването и приемането на стандартите, които се разработват във връзка с цифровия преход, за да гарантира конкурентното предимство на своята национална икономика и ефективността на администрацията.

БИС публикува на своя сайт брошура, изготвена от европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC, в превод на български език, чрез която може да се запознаете с всички области на стандартизация, по които се работи на европейско ниво във връзка с цифровия преход, както и да получите информация за новите области, в които се планира да навлезе стандартизацията.

БИС апелира към всички компании и организации, заинтересовани да се включат в процеса на стандартизация в тези важни области, да се свържат с нас, за да им окажем съдействие за тяхното активно участие на национално и европейско ниво.

Брошурата „Цифровизация в стандартите” може да изтеглите оттук.