Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Три нови колекции в областта на пътното строителство

Българският институт за стандартизация предлага три нови колекции от стандарти в областта на пътното строителство:

Колекциите са насочени към производителите на материали, използвани в пътното строителство, към изпълнителите на пътно-строителна и ремонтна дейност, към свързаните с това организации, извършващи проектантски и консултантски работи, както и към обществените органи, ангажирани с качеството и изпълнението на пътното строителство.

Тези колекции Ви дават между 50 и 56% отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

За повече информация тук

Колекция от стандарти Материали за пътна маркировка

ТК-68 още

Колекция от стандарти Геотекстил и подобни на геотекстил продукти - характеристики и изисквания при използването им в строителство на пътища

ТК-44 още

Колекция от стандарти Технически изисквания за използваните почви и материали при изграждане на автомагистрали, скоростни пътища и пътища І клас

ТК-68 още