Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Търг за продажба на автомобил

**Търг за продажба на автомобил**
Българският институт за стандартизация обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил марка „ДЕУ”, модел ”НЕКСИЯ”, ДК № С 5387 РС, 1 500 куб. см., произведена през 1995 г.
Началната тръжна цена е 800 (осемстотин) лв. без ДДС., като депозитът за участие в търга е 80 (осемдесет) лв. Депозитът и печелившата цена се внасят в брой в касата на института – етаж 2, стая. 202.
Оглед на автомобила може да се извърши всеки работен ден на адрес: София, кв. „Изгрев”, ул. „Л. Станчев” № 13, **от 9-16 ч. до 11.04.2012** г. включително, когато е и крайният срок за приемане на ценовите оферти на участниците.
Обявяването на резултатите ще се извърши на **19.04.2012 г**. в деловодството на института.