Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Трансатлантическа кръгла маса по стандартизация в сферата на електромобилността

**Трансатлантическа кръгла маса по стандартизация в сферата на електромобилността**
Представител на Българския институт за стандартизация и на Индустриалния клъстер „Електромобили" взе участие в проведената в Брюксел в края на ноември Трансатлантическа кръгла маса по стандартизация, посветена на електромобилността (Transatlantic eMobility Standardization Round Table). Участието на българския делегат беше финансирано по **проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България"**.
На срещата бяха обсъдени тенденциите в развитието на електромобилите и съпъстващата ги инфраструктура в ЕС и САЩ, като очакванията са до 2015 г. в САЩ да се движат поне 1 милион електромобила, в ЕС до 2030 всички МПС, извършващи търговска дейност в градовете, да са електромобили, а до 2050 и всички лични МПС, използвани в градовете. Паралелно с увеличаването на броя електрически превозни средства ще се изгражда и зарядна инфраструктура, включително станции за бърз заряд с постоянен ток.
Използването на електромобили ще доведе до съществени подобрения за околната среда - намаляване на вредните емисии и отделения въглероден диоксид, енергийна ефективност и намаляване на шума вследствие от транспортна дейност. Във връзка с увеличаването на броя електромобили ще трябва или капацитетът на електропреносната и електроразпределителни мрежи да бъде увеличен значително чрез инвестиции, или употребата на мрежата да бъде съобразена със свободния капацитет във всеки един момент.
Зареждането на електромобили има потенциал да улесни мрежовите оператори и групи в присъединяването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и други генериращи мощности, като това ще осигури консуматори в периоди на „излишък” на енергия, например обусловени от климатичните условия.
Според участници в работната група на CEN/CENELEC SmartCharging зарядните устройства могат да бъдат проектирани да адаптират параметрите си на зареждане така, че да спомагат за стабилизиране на мрежата при моментните флуктуации, характерни за ВЕИ в зависимост от климатичните условия.
В плановете на стандартизационните организации са застъпени и перспективните технологии за „обратен трансфер на енергия” с източник батерии на електромобили: Vehicle-to-Grid (разпределена система за съхранение на електроенергия, виртуална електроцентрала), Vehicle-to-Home (в случаи на природно бедствие или повреда на мрежата), Vehicle-to-Load (за отделни консуматори), Vehicle-to-Vehicle (за заряд на „закъсал” електромобил с изтощена батерия). От значение за мрежовите оператори и балансовите групи е случаят Vehicle-to-Grid, при който се увеличава приноса на електромобилите – в моментите на пиково натоварване вместо да се включват допълнителни мощности, се използва съхранената в батериите енергия.
Една от препоръките на проведената кръгла маса е в регулаторна рамка да се въведе по-улеснена процедура, осигуряваща възможност електроенергия да бъде изкупувана от крайни потребители на ниско напрежение, които са включили устройство за съхраняване на енергия.
![](/images/upload/Novini/images/Electromobili_Brussels_2012.jpg)
**Г-н Стоян Спахиев, представител на БИС/ТК 49, в чиято област на дейност е включена областта на зарядни станции за електрически пътни превозни средства (електромобили) и принадлежности**