Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Университетите идентифицираха основните области за разработване на обучения по стандарти

Университетите идентифицираха основните области за разработване на обучения по стандарти

Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на двугодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия: „Подпомагане на прехода към зелено бъдеще чрез университетски курсове за микроквалификации (B-Green-ED)“. Основната му цел е да подпомогне европейската зелена икономика и постигането на целите за климата чрез развитие на иновативни практики във висшето образование за обучение по стандарти чрез микроквалификации. В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъдат разработени най-малко 10 курса, които да включват учебни програми, свързани със стандартите в подкрепа на европейския зелен преход. 

В началото на 2023 г. партньорските университети завършиха проучване сред преподавателите и студентите относно степента на изучаване на дисциплини, свързани със стандартизацията и стандартите във висшето образование във всяка от държавите-партньори. Общият извод беше, че няма структурирано обучение, свързано със стандартите, и изучаването им е доста спорадично и недостатъчно. Всеки университет направи и анализ на учебните си програми, за да определи области, в които би искал да включи обучение по стандарти, свързани със зеления преход. Като резултат бяха определени 15 направления, обединени в 6 области: кръгова икономика, енергия, биоикономика, околна среда, строителство и социална отговорност.

Задачата на двете стандартизационни организации - партньори по проекта, Българският институт за стандартизация (БИС) и Румънската асоциация за стандартизация (ASRO), беше да направят анализ и проучване на действащи или в процес на разработване европейски и международни стандарти в тези 15 направления. На университетите бяха предложени 153 стандарта с кратко описание на обхвата и приложението на всеки стандарт, както и подходяща допълнителна информация в съответната област. 

На следващия етап от проекта партньорските университети ще направят проучване сред преподаватели, студенти и представители на бизнеса, за да подберат конкретни стандарти за разработване на курсовете, които да включат в учебните си програми.