Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новата законодателна рамка: инструмент, предназначен за европейския единен пазар

Предвид променящата се технологична среда, целта на инициативата на Европейската комисия за Оценка на определени аспекти на Новата законодателна рамка (НЗР) е да се оцени дали НЗР продължава да отговаря на набелязаните цели в условия на цифрова и кръгова икономика. Оценката ще се съсредоточи върху:

Във връзка с тази инициатива CEN и CENELEC публикуваха Официално становище „Новата законодателна рамка: инструмент, предназначен за европейския единен пазар“, в който се акцентира върху успехите на НЗР като специален механизъм за подкрепа на европейските политики и европейската икономика. В документа са посочени примери за това какво двете организации могат да постигнат заедно с Европейската комисия и как да се формулират общите бъдещи цели.

Новата законодателна рамка е от ключово значение за Европейската комисия и нейните държави-членки по отношение на успешното постигане на високата им амбиция за цифрова трансформация и устойчиво бъдеще. CEN и CENELEC приветстват общественото допитване на Европейската комисия относно НЗР, което е навременно и необходимо, за да се види как НЗР може да бъде подобрена, за да стане по-ефективен и сигурен инструмент.

CEN и CENELEC работят интензивно в сътрудничество с ЕК в рамките на НЗР за изготвяне на стандарти в подкрепа на целите на европейската политика. По-нататъшното използване и разширяване на обхвата на НЗР за въвеждане на ясни и съществени изисквания в законодателството, подкрепени от доброволни технически стандарти и предоставянето на технически детайли, необходими на производителите и доставчиците, ще помогне на европейските предприятия да изпълняват нормативните изисквания и да отговарят на потребностите на всички заинтересовани страни.

CEN и CENELEC подчертават значението на НЗР за разработването на стандарти и развитието на стандартизационната инфраструктура в рамките на единния европейски пазар и изтъкват бъдещите възможности:

Пълният текст на Официалното становище може да бъде изтеглено от следния линк:

https://www.cencenelec.eu/media/Policy%20Opinions/cen-and-cenelec_nlf_position-paper.pdf