Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Тест за пригодност на стандартите за МСП – Уникален инструмент за МСП в областта на стандартизацията

image

Small Business Standards (SBS), асоциацията, представляваща европейските малки и средни предприятия (МСП) в стандартизацията, разработи първия тест за пригодност на стандартите за МСП. Онлайн тестът, който може да се намери на уебсайта на SBS**, може да се използва от всеки, който разработва стандарти и който желае да оцени дали даден стандарт е подходящ за МСП.**

МСП са онези бизнес единици, които потенциално могат да извлекат най-голяма полза от стандартите, но те се сблъскват с фундаментални предизвикателства, когато започнат да прилагат стандартите, за да достигнат пълния си потенциал. За да помогне за справянето с този проблем, SBS разработи Тест за пригодност на стандартите за МСП.

Тестът за пригодност на стандартите за МСП, първи в областта на стандартизацията, може да измери и количествено да определи въздействието на стандарта върху дейностите на МСП и да го оцени по отношение на готовността на МСП. Тестът позволява на разработващите стандарти и МСП да оценят както съществуващите стандарти, така и новите стандарти в процес на разработване. Тестът е разработен благодарение на работата и подкрепата на експертите на SBS и се основава на Ръководство 17 на CEN-CENELEC „Указания за разработване на стандарти с отчитане потребностите на микро-, малките и средните предприятия (МСП)“.

Тестът може да се използва за оценка на всеки стандарт: национален, регионален (EN) или международен (ISO, IEC). Потребителят ще реши кой стандарт да оцени и анализира според набор от критерии.

https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/News/Newsletters/2021/issue28_sme_ctc.png?width=735&height=385&mode=max

Освен оценката на критериите с числова стойност, потребителят може също да дава коментари и да представя доказателства в подкрепа на своите отговори. Стойностите, дадени за определени критерии, са претеглени различно според тяхната важност.

След като всички отговори бъдат дадени, тестът автоматично ще изчисли оценката на стандарта въз основа на отговорите на потребителя. Рейтингът ще попада в трите основни категории:

За да се подобри приобщаването и използването на стандартите от страна на МСП, е от решаващо значение да се избягва разработването на стандарти, които не са подходящи за МСП или които им носят непропорционално бреме. Тестът за пригност предлага на всички заинтересовани страни конкретен инструмент за разработване на стандарти, които са по-добре съобразени с нуждите на МСП и им позволяват да се развиват и да достигнат пълния си потенциал.

Методът за оценка може да бъде актуализиран, ако е необходимо, в съответствие с опита на неговите потребители. Ако опитате този тест и имате някакви предложения относно метода на оценяване или някои от неговите детайли, може да се свържете се със Секретариата на SBS.

Източник: Център за управление на CEN-CENELEC