Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Технически комитети

Техническите комитети са работни органи на БИС, които отговарят за определени области на стандартизация. Техническите комитети по стандартизация се създават и закриват от техническите съвети за стандартизация. Работата по стандартизация се осъществява с активното съдействие на членовете и експертите от техническите комитети за стандартизация към БИС (БИС/ТК). Към момента работят активно 78 технически комитета при БИС (БИС/ТК) в различните сектори на индустрията. Областите на действие на БИС/ТК припокриват около 80 % от техническите комитети на CEN, CENELEC, ISO и IEC.

В техническите комитети за стандартизация участват представители на държавната администрация, на научни среди и лаборатории, на учебни заведения, на лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, на сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи, в т.ч. фирми производители, вносители и търговци.

Списък на всички национални технически комитети