Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Технически съвети

Членове на техническия съвет за стандартизация в неелектротехническата област на действие по сектори:
• Метални и неметални материали – Димитър Димитров - председател
• Строителство, строителни конструкции и материали – Виктория Василева
• Стандарти в областта на услугите и основополагащи стандарти – Мариана Асенова
• Здравеопазване, опазване на околната среда и медицински изделия – Илияна Павлова
• Машиностроене, транспорт, подемни съоръжения и опаковки – Тихомир Димитров
• Химия, храни и продукти за домакинството – Вержиния Грозданова
• Системи за управление – Станислав Николов

Членове на техническия съвет за стандартизация в електротехническата област на действие по сектори:
• Енергетика – Здравко Георгиев – председател
• Електротехника – Асен Георгиев
• Електроника – Михаил Недялков
• Информационни технологии – Митко Мирчев
• Далекосъобщения – Камен Рангелов

Технически съвет за оценяване на съответствието по сектори:
• Изпитване
• Контрол
• Сертификация на продукти
• Сертификация на системи за управление
• Сертификация на лица

Поради липса на интерес към системата за оценяване на съответствието, и сертификационни схеми, които може да се разработват в БИС, този технически съвет не е активен.