Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-79

Управлението на енергията – тема на новия брой на списание „БДС Компас”

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е за управлението на енергията, където стандартите са могъщ инструмент за по-добър енергиен мениджмънт, рационално използване на природните ресурси и по-добро бъдеще на планетата.

Колекция от стандарти „Системи за управление на енергията”

Предприемането на действия за по-добро управление на потреблението на енергия не само помага на планетата, но спестява пари и на организациите, и на обществото като цяло.