Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложения за нови работни теми/нови области на техническа дейност на европейско и международно ниво

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Интелигентна дистрибуция в логистиката“

Обхват: Стандартизиране на услугите, прилагане на техники и управление в областта на дистрибуцията в логистиката.

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Онлайн услуга за кетъринг“

Цел и обосновка на предложението: Онлайн услугата за кетъринг е нова услуга, при която храната се поръчва онлайн и се доставя до определено място без пряк контакт между доставчиците на услугата и клиентите.

Предложение на ISO за нова работна тема „Насоки за задгранични складови услуги при трансгранична търговия“

Обхват: Стандартизация в областта на предоставяне на задгранични складови услуги за стимулиране на трансграничната търговия.