Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложения за нови работни теми/нови области на техническа дейност на европейско и международно ниво

Предложение на ISO за нова област на техническа дейност „Механична технология за съхранение на енергия“

Стандартизация в областта на механичната технологията за съхранение на енергия (MES), включително терминология, компоненти, функции, конструкция, безопасност, изпитване, проектиране и поддържане на механични устройства за съхранение на енергия.

Предложение за създаване на съвместен технически комитет (CEN-CLC/JTC) „Хоризонтални въпроси за лични предпазни средства“

Обхват: създаване на стандартизационни документи, които включват повече от един вид ЛПС.

Предложение за създаване на проектен комитет на ISO „Устойчиви суровини“

Предложение на ISO за нов проектен комитет "Sustainable Raw Materials"

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Кръгова икономика”

Обхват: Стандартизация в областта на кръговата икономика за разработване на хоризонтални стандарти, свързани с европейските специфични условия, законодателство и политика.

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури“

Обхват: Разработване на стандарти в областта на интегрираното управление на вредителите в процеса на производство на земеделски култури, включително услуги за управление, оценка на ефективността, вземане на проби и анализ