Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Световен инженерен форум 2012 - „Устойчиво строителство за хората”

**Световен инженерен форум 2012 -„Устойчиво строителство за хората”**
Проведеният тази година в Любляна световен инженерен форум бе организиран от Камарата на инженерите на Словения (IZS) под патронажа на ЮНЕСКО и президента на Република Словения, с подкрепата на Световната федерация на инженерните организации (WFEO), Световния съвет на строителните инженери (WCCE), Европейския съвет на строителните инженери (ECCE), Европейския съвет на инженерните камари (ECEC), Европейската федерация на строителната промишленост (FIEC), Европейската федерация на националните инженерни асоциации (FEANI), Европейската организация за инженерно образование (SEFI) и Съвета за зелено строителство на Словения.
Форумът събра участници на много високо ниво. С видеоприветствие към участниците се обърна Ирина Бокова, президент на ЮНЕСКО. Приветствия поднесоха и други официални лица - еврокомисар инж. Мария Даманаки, президентът на WFEO Адел Ал Карафи, президентът на Словения - Данило Тюрк, заместник-кметът на Любляна и президентите на ЕСЕС и ЕССЕ.
Около петстотин представители от близо 60 страни взеха участие в престижния форум. Инженери, политици, научни изследователи, представители на бизнеса от целия свят обмениха мнения относно устойчивото строителство - основното предизвикателство на 21-ви век.
Форумът протече в 4 пленарни сесии: градове и градска среда; устойчиви сгради и инфраструктура; зелени сгради; управление на риска при бедствия.
Основните теми, обсъждани в пленарните сесии и в рамките на проведената кръгла маса, бяха:
От България бяха представени два доклада: на доц. д-р инж. Румяна Захариева от УАСГ и доклад „Стандарти за устойчиво строителство” с автори инж. Димитър Начев, член на УС на БИС, и инж. Мария Стефанова от КИИП.
За първи път на инженерен форум бе осъществена възможността представените доклади да се проследят онлайн.
Докладът на тема „Стандарти за устойчиво строителство”, представен от българските участници, засегна актуалната тема за важната роля на европейската стандартизация и разработването на стандарти, свързани с прилагането на изискванията и принципите за устойчиво строителство, обхващащи трите стълба на устойчиво развитие - екологичен, икономически и социален, с отчитане на техническите и функционални параметри на строителните конструкции и новите технологични решения. Засегнат бе и въпросът за прилагането на тези нови стандарти на национално, европейско ниво и в глобален мащаб. Акцент се постави и на специалната роля на инженерите-проектанти и консултанти, които все повече трябва на практика да реализират в своите проекти отговорното си отношение към околната среда и да предлагат енергийно ефективни, икономически изгодни и дългосрочно оптимални иновативни технически решения.
Представеният от българска страна доклад изрази ангажимента на членовете на БИС и инженерите-проектанти на КИИП към сериозните глобални предизвикателства на 21 век.
Форумът завърши с приемането на „Декларация от Любляна”, в която се изразява готовността на инженерните организации да популяризират и стимулират реалното прилагане на изискванията за устойчиво строителство и се приканват световните лидери да ангажират световната инженерна общност като пълноценен партньор при решаване на комплексните предизвикателства за създаване на една устойчива планета.
![](/images/upload/Novini/images/Ljubljana_2012.jpg)
**Около петстотин представители от близо 60 страни взеха участие в престижния форум и обмениха мнения относно устойчивото строителство - основното предизвикателство на 21-ви век**