Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

STUNED - Обучение по стандарти във висшето образование

STUNED - Обучение по стандарти във висшето образование

Договор № 2019-1-EL01-KA203-062487

Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на двегодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, която е управлявана от Greek State Scholarship’s Foundation (Национална агенция на програмата за Гърция).

Основната цел на проекта е да подпомогне разработването и прилагането на иновативни практики за онлайн обучение по стандарти в университетското образование на европейско ниво чрез сътрудничество между европейски университети и национални организации за стандартизация. Тази цел ще бъде постигната чрез модернизиране на университетските учебни програми с онлайн модули за обучение по стандарти на студенти и преподаватели, които ще бъдат тествани в университетите, участващи в проекта. Модернизираните учебни програми ще подпомогнат справянето с общи предизвикателства като прехода към цифрови технологии и необходимостта от насърчаване на използването на стандартите, както и подобряването на способността на обучаемите за практическо прилагане на различни стандарти и компетентности - ценен актив за всяка професионална квалификация.

Целевите групи на проекта STUNED са:

Планираните резултати от проекта са:

Координатор на проекта: Университет на Тесалия

Партньори по проекта:

Български институт за стандартизация (БИС)

Бургаски свободен университет

Технически университет - Рига

Румънска асоциация за стандартизация (ASRO)

Университет Крайова

Университет Турку

Проведе се заключителна среща по проект STUNED

На работната среща партньорите направиха преглед и анализ на резултатите от проекта, постиженията и извлечените поуки.

Разработени модули за студенти

STUNED – напредък по проекта

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект STUNED