Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Структура

Структура на БИС

Тук може да видите цялата структура от отдели, сектори и комитети на БИС

Общо събрание

Върховен орган на БИС е Общото събрание.

Управителен съвет

Управителен съвет се избира от Общото събрание на БИС

Контролен съвет

Контролният съвет се избира от Общото събрание.

Изпълнителен директор

Ирен Дабижева е изпълнителен директор на Българския институт за стандартизация от 21.12.2010 г.

Директори на дирекции

Дирекции „Стандартизация” и „Издателска дейност, продажби и услуги”

Структурни звена

Контактна информация с ръководители на структурни звена

Технически съвети

Технически съвети за стандартизация в електротехническата, неелектротехническата област и оценяване на съответствието.

Технически комитети

Техническите комитети са работни органи на БИС, които отговарят за определени области на стандартизация