Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Структурни звена

Председател на Управителния съвет на БИС
Ивелин Буров
тел. +359 2 81 74 503
e-mail: Ivelin.Burov@bds-bg.org

Изпълнителен директор
Ирен Дабижева
тел. +359 2 81 74 504
e-mail: Iren.Dabijeva@bds-bg.org

Директор дирекция "Стандартизация"
Лилия Костова
тел. +359 2 81 74 544
e-mail: Lilia.Kostova@bds-bg.org

Директор дирекция "Издателска дейност, продажби и услуги"
Росица Георгиева
тел. +359 2 81 74 598
e-mail: Rositsa.Georgieva@bds-bg.org

Отдел “Информационни услуги, продажби и библиотека”

Ръководител
Десислава Тодорова
тел. +359 2 81 74 561
e-mail: Desislava.Beleva@bds-bg.org

Експерт техническа информация
Антоанета Тренчева
тел. +359 2 81 74 523
e-mail: Antoaneta.Trencheva@bds-bg.org

Бизнес информационен център
тел. +359 2 81 74 582
тел. +359 2 81 74 531

Поръчки и закупуване на стандарти

тел. +359 2 81 74 525
тел. +359 2 81 74 526
e-mail: info@bds-bg.org

Сектор “Основополагащи стандарти, околна среда и услуги”
Ръководител
Десислава Гуленова
тел. +359 2 81 74 581
e-mail: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Сектор “Химия, храни и текстил”
Ръководител
Боряна Михайлова
тел. +359 2 81 74 570
e-mail: Boriana.Mihaylova@bds-bg.org

Сектор “Машиностроене и транспорт”
Ръководител
Антоанета Божкова
тел. +359 2 81 74 583
e-mail: Antoaneta.Bozhkova@bds-bg.org

Сектор “Строителство, строителни конструкции и материали”
Ръководител
Николай Геращенко
тел. +359 2 81 74 586
e-mail: Nikolay.Gerashtenko@bds-bg.org

Сектор “Eлектротехника, електроника и далекосъобщения”
Ръководител
Мария Мазгарева
тел. +359 2 81 74 551
e-mail: Mariya.Mazgareva@bds-bg.org

Отдел “Издателска дейност”
Ръководител
Евгения Жегова
тел. +359 2 81 74 545
e-mail: Evgeniya.Zhegova@bds-bg.org

Отдел “Международно сътрудничество”
Ръководител
Росица Георгиева
тел. +359 2 81 74 598
e-mail: standards@bds-bg.org

Звено “IT-инфраструктура”
Ръководител
Иван Иванов
тел. +359 2 81 74 574
e-mail: Ivan.Ivanov@bds-bg.org

Отдел "Финасово-стопанска дейност и административно обслужване"
Ръководител
Красимира Аспарухова
тел.: +359 2 81 74 533
e-mail: Krasimira.Asparuhova@bds-bg.org

Юрисконсулт
Деница Иванова-Илиева
тел.: +359 2 81 74 528
e-mail: Denitsa.Ilieva@bds-bg.org