Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Строителните продукти и околната среда – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Фокусът на този брой на списание „БДС Компас“ са строителните продукти и как те съдействат да живеем в по-красив и устойчив свят. И на помощ отново идват стандартите. 

Декларациите за строителните продукти по отношение на околната среда отразяват в детайли жизнения цикъл на строителните продукти и с това могат да спомогнат за идентифициране на потенциала им за оползотворяване (рециклиране, повторна употреба), за влагане в тях на рециклирани материали, за намаляване на енергоемкостта и вредните въздействия върху околната среда. 

„Декларациите за строителните продукти по отношение на околната среда допринасят за обективната оценка на екологичните параметри на сградите като цяло. Те са един от механизмите, които се използват при сертифицирането на устойчиви („зелени“) сгради и при създаването на „умни“ сгради, тъй като могат да се интегрират успешно в строително-информационните модели на сградите“, разказва експертът Доц. Румяна Захариева. 

Представяме БДС EN 15804 Устойчиво строителство. Декларации за продукт по отношение на околната среда. Основни правила за категорията на строителни продукти, който гарантира, че всички декларации по отношение на околната среда за строителни продукти, услуги и процеси ще бъдат съставени, потвърдени и представени по хармонизиран, научен и безпристрастен начин. 

Стандартизационният документ СД CEN/TR 15941 Устойчиво строителство. Декларации за продукт по отношение на околната среда. Методика за избор и използване на данни определя как да се използват обобщените данни съгласно основните правила за категории продукти по време на подготовката на декларацията по отношение на околната среда за строителни продукти, процеси и услуги.

Стандартизацията е ключов фактор за устойчивото развитие и дигитализацията на строителния сектор, категоричен е експертът инж. Димитър Начев, председател на Съюза на строителните инженери в България. 

Представяме и важната колекция за управление на енергията, която предлага БИС.

Строителните продукти и околната среда

Бр. 2/2022 г. – Строителните продукти и околната среда - Темата на този брой е как строителните продукти помагат да живеем в по-красив и устойчив свят.