Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Стратегически цели

Стратегическите цели на БИС за периода 2014 – 2017 г. са определени в следните приоритетни направления:

ПРИОРИТЕТ 1

Усъвършенстване на структурата на БИС, постигане на прогрес и необходимия баланс между демократичността и ефективността в дейността, повишаване на институционалния административен капацитет.

ПРИОРИТЕТ 2

Разширяване обхвата на дейност в нови приоритетни области и сектори на икономиката и обществения живот, предоставяне на нови услуги, насърчаване и улесняване достъпа на микро-, малките и средните предприятия (МСП) до стандартите и до процесите за тяхното разработване.

ПРИОРИТЕТ 3

Активизиране на отношенията със:

Съгласно решение на УС № 479/2018 стратегическите цели продължават да се изпълняват до края на 2019 г.