Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Статистиката – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

**Статистиката – темата на новия брой на списание „БДС Компас”**
Темата на този брой на списание „БДС Компас” е статистиката, тъй като 2013 г. се чества като международна година на тази важна дейност.
Статистическият анализ никога не лъже, ще ни убеди доц. Пламен Матеев, който е и председател на БИС/ТК 12 „Приложение на статистическите методи“.
Статистиката, както и стандартизацията, присъства във всяка човешка дейност. Но за експертите е важно да работят с точни термини, за да не се превърне статистиката в стъкмистика. Необходими са точни и математически издържани термини, за да се избегнат неяснотите и двусмислията. И тук на помощ идва международният стандарт ISO 3534 „Статистика. Речник и означения”, който представяме. Разказваме и как се взимат извадки по качествени признаци съгласно стандарта ISO 2859, който се състои от няколко части под общото заглавие „Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци”.
В интервю проф. Георги Тасев споделя, че стандартите са важни, но много важно е да се осъзнае, че трябва да се използват само оригинални копия на стандартите, тъй като не са изключени варианти на копия, чието съдържание не отговаря на оригинала.
Инж. Мая Дуганова споделя своя опит и рецептата за добрия стандартизатор - прецизност, креативност и технически познания.
Представяме и новия технически комитет на БИС ”Сигурност на обществото и гражданите”, защото това е основна човешка потребност и засяга всички ни.
В рубриката „Оценяване на съответствието” запознаваме със стандарта БДС ЕN 15038 като средство за оценяване на услугите, предоставяни от преводаческите агенции. За да удовлетвори потребностите от сертификация на българските преводачески фирми, Българският институт за стандартизация има споразумение с Австрийския институт за стандартизация (ASI) за партньорство в областта на сертификацията на преводаческите услуги с изискванията на БДС EN 15038:2006 по схема към международната система за сертификация на преводачески услуги LICS (Language Industry Certification System).
Разказваме за финала на един успешен проект SMEST2 - Инструментариум за МСП по стандартизация. А Българският институт за стандартизация подкрепя и ще продължава да насърчава участието на малките и средни предприятия в дейността по стандартизация, както и да улеснява достъпът им до стандарти и стандартизационни документи.