Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Статистика

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е статистиката. Представяме интересни и любопитни факти от историята на тази важна аналитична област. Представяме международния стандарт ISO 3534 „Статистика. Речник и означения”, който помага да се избегнат неяснотите и двусмислията. Разказваме и как се взимат извадки по качествени признаци съгласно стандарта ISO 2859. Запознаваме и със стандарта за преводачески услуги като средство за оценяване на преводаческите агенции. Информираме също своите читатели за един успешен проект за важността на малките и средните предприятия и участието им в процеса по стандартизация. Експерти както винаги убеждават колко са важни стандартите във всяка човешка дейност.

Повече информация: Разгледай.