Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Стартира процедура за номиниране на кандидат за член на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област в БИС

**Стартира процедура за номиниране на кандидат за член**
**на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област в БИС**
Във връзка с необходимостта от промяна в състава на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област (БИС/ТСЕ) и на основание на чл. 28(3) от Закона за национална стандартизация, чл. 50(1) от Устава на БИС и (т. 3.1) от Правилата за работа по национална стандартизация. Част 2: Организация на дейността по стандартизация, изпълнителният директор на Българския институт за стандартизация обявява процедура за номиниране на кандидат за нов член на БИС/ТСЕ в областта „Енергетика”.
Членовете на техническите съвети се избират от Управителния съвет измежду признати експерти в областта на стандартизацията по предложение на Техническите комитети и на членовете на БИС.
Предложенията за номинираните кандидати трябва да съдържат:
Предложенията трябва да бъдат представени в БИС в срок до **12.02.2013** г. на електронната поща на г-жа Сийка Златанова, секретар на БИС/ТСЕ,
**Телефон за връзка 02/81 74 559**.