Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Стандартизацията като средство за повишаване на конкурентоспособността и увеличаване на износа

**Стандартизацията като средство за повишаване на конкурентоспособността и увеличаване на износа**
В условията на развиваща се пазарна икономика и във връзка с членството на България в ЕС дейността по стандартизация играе все по-голяма роля за фирмите, производствените предприятия, научните среди, правителствените и неправителствените организации, лабораториите, органите за сертификация и контрол, като се отчитат значението на стандартите за производството, търговията и услугите, оценяването на съответствието и сертификацията, внедряването на постиженията на науката и техниката и подкрепата на законодателството. Затова с цел популяризиране значението на стандартизацията бяха организирани три семинара, два от които на конкретни теми (храни и строителство), както и заключителен семинар, посветен на цялостната дейност на Българския институт за стандартизация. На него се представи дейността на БИС, стратегията за развитие на националния орган за стандартизация, както и се акцентира върху ползите от прилагането на стандартите за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Успоредно със семинарите се проведоха и кръгли маси, на които се изразиха различни мнения, обсъдиха се възможности за решение на някои от най-сериозните проблеми, както и възможности за съвместна работа на БИС с представителите на бизнеса.