Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Стандартизация

Въведение

Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, чрез които се постига оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.

Авторски права

Българският институт за стандартизация (БИС) е носител на авторските права върху българските стандарти и българските стандартизационни документи и има изключителното право да ги издава, възпроизвежда, разпространява и продава.

Основни термини

По-важни термини и определения в областта на стандартизацията, използвани в „Правилата за работа по националната стандартизация” в съответствие с „Вътрешен правилник на CEN/CENELEC”, „Директиви на ISO/IEC” и БДС ЕN 45020:2007

Проекти и стандарти

Тази секция съдържа информация за всички български и международни стандарти - както в процес на разработване, така и публикувани. За по-лесно търсене, използвайте възможностите по-долу или разширеното търсене

Очаквани стандарти

Тук се публикува информация за очаквани стандарти в различни области на стандартизация

Технически комитети

Технически комитет е работен орган на БИС, който отговаря за определена област(и) на стандартизация.

Работна програма

Съгласно Правилата за работа по национална станартизация, част 2 «Организация на дейността по стандартизация» Българският институт за стандартизация публикува своята Работна програма по стандартизация за 2020 г., одобрена от Управителния съвет.

Обществено допитване

Общественото допитване е важна част от стандартизационния процес, необходима за удовлетворяване на изискванията за прозрачност и консенсус при разработването на стандарти, произтичащи от Регламент 1025/2012 за европейската стандартизация.

Директиви и регламенти

Списък на Директивите и Регламентите на ЕО

ICS - Международен класификатор на стандартите

ICS (Международен класификатор на стандартите) е предназначен да служи за каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, и като база за системи за подреждане на международни, регионални и национални стандарти.