Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Стандарти за климата: CEN и CENELEC подписаха Лондонската декларация

Европейските стандарти са ключов фактор за решенията, необходими за зеления преход, и допринасят за по-устойчиво бъдеще на Европа и света. Поради тази причина CEN и CENELEC с гордост подкрепят Лондонската декларация относно ангажимента на международните стандарти за действия в областта на климата.

Лондонската декларация беше одобрена през септември 2021 г. от членовете на ISO и Съвета на IEC. Документът ангажира международната стандартизационна общност да допринесе за постиженията, заложени в Парижкото споразумение и Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР на ООН), подкрепящи постигането на целите по отношение на изменението на климата. Този ангажимент предвижда включването на аспектите на климата в разработването на всички нови международни стандарти и в прегледа на съществуващите и улесняването на участието на гражданското общество и най-уязвимите групи по отношение на изменението на климата в разработването на международни стандарти.

На европейско ниво CEN и CENELEC, две от официално признатите европейски организации по стандартизация, разглеждат зеления преход като приоритет за своите дейности за бъдещето. По-специално, двете организации са определили двойния цифров и зелен преход като основен двигател за тяхната съвместна Стратегия 2030, като признават, че стандартите са ключов фактор за решенията, необходими за прехода към Зелената сделка.

Поради тази причина, с подписването на Лондонската декларация CEN и CENELEC обединяват усилията си с ISO, IEC, заинтересовани страни и партньори, за да гарантират, че международните и европейските стандарти ускоряват постигането на целите на Парижкото споразумение, ЦУР на ООН и Зелената сделка.

Стефано Калцолари, президент на CEN, коментира: „Успехът на Парижкото споразумение, ЦУР на ООН и Зелената сделка ще изисква съвместен и амбициозен подход както на международно, така и на европейско ниво за предоставяне на благоприятни за климата стандарти, включително допълващи проекти, като се използват по най-добрия начин международните и европейски ресурси и мрежи. CEN и CENELEC са готови да свършат своята част от работата.”

Волфганг Нидзиела, президент на CENELEC, добавя: „Без съобразени с климата международни и европейски стандарти индустрията и другите заинтересовани страни няма да могат да постигнат необходимото, за да помогнат за смекчаване, намаляване и адаптиране към изменението на климата, да осъществят амбициите си по отношение на чиста, достъпна и устойчива енергия, подпомагане на кръговата икономика в различните сектори или позволяване на интелигентна и устойчива мобилност. Лондонската декларация е добре дошла стъпка в правилната посока.”

Елена Сантяго Сид, генерален директор на CEN и CENELEC, заключава: „Лондонската декларация е ясна демонстрация на амбициите на европейската и международната стандартизационна общност. Включването на основни аспекти на климата в разработването на стандартите ще бъде добра отправна точка за всички организации по стандартизация за това, как да трансформират своите подходи към действията в областта на климата и да напреднат в международната работа за постигане на целите за нетни нулеви емисии.“