Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Стандартите и Вашият бизнес

Намерете основна информация, свързана със стандартите; как те добавят стойност към бизнеса Ви и как други МСП прилагат стандартите:

Можете да намерите публикуваните стандарти както чрез БИС, така и чрез останалите национални органи по стандартизация - членове на CEN и CENELEC. БИС може да Ви предложи набор от услуги като консултации и оказване на помощ за това как да извлечете ползи от стандартите.

Потърсете БИС.

Националните търговски организации и федерации, работещи в специфични отрасли на индустрията, също могат да предложат широка гама от услуги за подкрепа и консултации на МСП при използването на стандарти. В много случаи националните членове на CEN и CENELEC имат връзки с тези организации.

CESIP помага на европейския бизнес, в частност опознаване от МСП на пазарните възможности в Китай.

CESIP е уеб-базирана платформа, съдържаща заглавия и информация за около 20 000 китайски стандарта за електрически съоръжения, медицински изделия, машини и екологична защита, с които европейските производители трябва да се съобразяват, за да имат достъп до китайския пазар.