Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Standards + Innovation

Standards + Innovation

Научноизследователската и иновационната общност оказват силно влияние върху развитието на технологиите, индустрията и обществото. Светът непрекъснато се развива и движи напред, което прави иновациите изключително важни за този процес. Същото важи и за света на стандартизацията. Постоянно се разработват и публикуват нови стандарти, докато съществуващите стандарти подлежат на преразглеждане, за да бъдат в съответствие с технологичния прогрес. Затова укрепването на връзките между стандартизацията и научноизследователските и иновационните общности е от съществено значение.

Ползите от интегрирането на стандартите в научноизследователските и иновационните дейности са двупосочни. Първо, интегрирането улеснява ранното идентифициране на нововъзникващи наука и технологии, където стандартизацията може да играе роля в тяхното внедряване и по този начин да гарантира навременното включване на резултатите от изследванията в дейностите по стандартизация. Второ, включването на научноизследователски и основани на иновации идеи в разработването на нови стандарти може да улесни приемането от пазара на иновативни продукти, като същевременно повишава тяхната приложимост.

Интегрирането на резултатите от иновациите и научните изследванията в стандарти може да има значително въздействие върху последващото използване на тези резултати от индустрията, като дава яснота не само какви са резултатите, но и как да се прилагат, и гарантира съответствие и оперативна съвместимост със съществуващите технологии и процеси.

Открийте как стандартизацията може да подпомогне растежа на иновациите и научните изследвания.

Виж повече