Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Награди Standards+Innovation

Наградите Standards+Innovation са инициатива на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC и техните членове, чрез които се потвърждава важният принос на научните изследвания и иновациите към стандартизацията. Наградите се присъждат на изследователи, иноватори, предприемачи и стандартизатори като признание за техния принос в засилване на връзката между иновациите и стандартизацията. 

Поканата за номинации за четвъртото издание на Наградите Standards+Innovation на CEN и CENELEC за 2022 г. вече е отворена. 

Наградите се раздават в четири категории: 

Награда 1: Присъжда се за европейски изследователски и иновационен проект, в който успешно е включена стандартизацията: могат да бъдат номинирани проекти, в които стандартизационни организации - членове на CEN или CENELEC, участват като партньор по проект или като подизпълнител в проект по „Horizon 2020“, „Horizon Europe“ или подобен европейски проект. Могат да бъдат номинирани както проекти в процес на изпълнение, така и завършени проекти. Членовете на CEN или CENELEC могат да предлагат до две номинации

Награда 2: Тази категория дава награда на индивидуален изследовател/иноватор, който: 

• успешно е интегрирал научните изследвания/иновациите и стандартизацията чрез включване на разработването на стандарти в научноизследователска и развойна дейност или иновационни процеси в подкрепа на навлизането на иновация на пазара;

• постигнал е конкретни резултати от научни изследвания (например, публикувани в научно списание), които са включени в европейски и/или международни стандартизационни документи. 

Членовете на CEN или CENELEC могат да предлагат до две номинации.

За да няма припокриване с наградата Standards+Innovation за проект, в тази категория не трябва да се предлагат номинации, идващи от нечие индивидуално участие в европейски проект. 

Награда 3: В тази категория се дава награда на млад изследовател, който е постигнал успешна интеграция между научните изследвания/иновациите и стандартизацията. Наградата ще се присъжда за изготвени дипломни работи, докторски дисертации или други университетски изследователски проекти, насочени към стандартизацията. Изследването/дипломната работа/дисертацията може да бъде фокусирано върху това как стандартите повишават ефективността в практическите приложения или върху общата роля на стандартизацията в определена област. 

Членовете на CEN или CENELEC могат да предлагат до две номинации.

За да няма припокриване с останалите категории награди (проекти или изследовател/иноватор), тази награда е определена за индивидуален студент под 30-годишна възраст. 

Процес на номиниране: Номинирането се извършва чрез националните организации за стандартизация. Всяка кандидатура ще се оценява по определени критерии. В случай че желаете да бъдете номинирани или да предложите кандидати за номиниране от БИС за участие в европейския конкурс, може да се свържете с Ванина Пенчева, експерт „Международно сътрудничество” в БИС, на имейл vanina.pencheva@bds-bg.org в срок до 31 май 2022 г. 

За повече информация относно инициативата Standards+Innovation виж: https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2022/brief-news/2022-04-05-call-for-nominations-cen-and-cenelec-standards-innovation-awards-2022/