Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Европейски награди Standards+Innovation 2021

Церемонията по връчването на наградите Standards+Innovation Awards на CEN и CENELEC за 2021 г. се проведе на 5 октомври 2021 г., за да отпразнува и отбележи важния принос на научните изследвания и иновациите към стандартизацията.

Номинациите за тези награди, предложени от националните членове на CEN и CENELEC, представят истории за успех от цяла Европа за обединяването на иновациите и стандартизацията. Тази година са получени общо 23 номинации от 13 различни членове: 9 в категория „Проект“, 9 в категория „Индивидуален изследовател/иноватор“ и 5 в новата категория „Млад изследовател“. Номинираните в категориите „Проект“ и „Индивидуален изследовател/иноватор“ са оценени въз основа на три критерия: връзка със стандартизацията, въздействие върху сектора, в който работят, въздействие върху обществото и околната среда. Всички номинирани за млади изследователи са оценени по 4 критерия: тежест на стандартизацията в цялостния проект, оригиналност на проекта, въздействие на съответния резултат и потенциал на изследванията да подкрепят връзката между националните организации по стандартизация и изследователските организации.

Победителят в категория „Проект“ е проектът SPIDIA4P, представен от координатора д-р Уве Оелмюлер (QIAGEN) и номиниран от DIN (Германия). В рамките на проекта досега са разработени 16 нови стандарта и още 6 са в процес на разработване. Те са насочени към преданалитичните работни процеси, прилагани към персонализираната медицина. Работата по стандартизация е извършена в CEN/TC 140 Медицински изделия за in vitro диагностика, WG 3 Управление на качеството в медицинска лаборатория и в ISO/TC 212/WG 4. Според Д -р Уве Оелмюлер, проба, взета от пациент, може значително да се промени впоследствие, например по време на транспортиране, съхранение и обработване. Това е основен източник на погрешни резултати от диагностични тестове. Следователно, стандартите, осигуряващи качествени проби от пациенти, са ключови фактори за подобряване на диагностиката, биобанкирането и биомедицинските изследвания.

Победител в категорията „Индивидуален изследовател/иноватор“ е Ирене Камара, номинирана от NEN (Нидерландия). Тя е доцент по Управление на киберсигурността в Юридическия факултет на Тилбургския университет и е член на Комитета по киберсигурност и поверителност към NEN, който е огледален комитет на CEN/CLC/JTC 13 Киберсигурност и защита на данните и ISO/IEC JTC 1/SC 27 Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновеността. В това си качество Ирене предоставя експертна обратна връзка и коментари по няколко ключови проекта, като например национална сертификационна схема съгласно ISO/IEC 27701 за Системи за управление на сигурността на неприкосновеността на информацията. За своето изследване тя казва, че провеждането на изследване на стандартизацията във връзка с правото на ЕС в областта на защитата на личните данни и киберсигурността е изключително интересно и удовлетворяващо, макар и понякога да е предизвикателно поради новостта и сложността на темата.

Победителят в категорията „Млад изследовател“ е Сахарназ Дилмагани, номинирана от ILNAS (Люксембург). Сахарназ прави докторантура в Интердисциплинарния център за сигурност, надеждност и доверие към Люксембургския университет, фокусирайки изследванията си върху разработването на алгоритми за групиране на мрежови данни, като тези в социалните мрежи. Тя изследва и защитата на данни и надеждността на изкуствения интелект, като си сътрудничи с различни технически комитети. Част от резултатите от нейните изследвания вече са включени в ISO/IEC TR 24028:2020 и в пътната карта, разработена от фокус групата на CEN-CENELEC по изкуствен интелект.

Нейният коментар е, че с бързия растеж на изкуствения интелект необходимостта от стандартизация е нараснала. Стандартизацията изглежда незаменима за овладяване на изкуствения интелект и защита на хората от все още неизвестните рискове от него. Следователно, от решаващо значение е взаимовръзката между стандартите и изследванията с цел максимално възползване от изкуствения интелект, намаляване на рисковете и разработване на безопасен и надежден изкуствения интелект за обществото.

За повече информация за всички номинирани през 2021 г. виж тук.