Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Европейски семинар: "Стандартите в подкрепа на веригата на стойността на индустриалните данни"

Европейските организации за стандартизация - CEN, CENELEC и ETSI – организират семинар на тема „Стандартите в подкрепа на веригата на стойността на индустриалните данни“, който ще се проведе на 28 септември 2021 г.

Програма

Регистрация

Използването на данни е променило по целия свят начина, по който работят повечето предприятия, от традиционните сектори до появяващите се нови технологии чрез подпомагане на основните процеси или предоставяне на знания за подобряване на ефективността.

Индустриалните данни са от ключово значение за успеха на хармонизирания Единен пазар и за европейската конкурентоспособност на световния пазар. Това е сфера от важно стратегическо значение, която ще положи основата на следващата вълна на цифровизация в Европа.

За да се възползват пълноценно от добавената стойност на индустриалните данни, европейските заинтересовани страни имат необходимост от общ подход, който дава възможност за доверие, качество и оперативна съвместимост по цялата верига на стойността на данните. Това са въпроси, вече разглеждани от GAIA-X, Европейската асоциация за данни и облачни услуги - как стандартите могат да подкрепят веригата на стойността на индустриалните данни?

Целта на този семинар е да идентифицира както междусекторните несъответствия, така и възможностите за разработване на нови стандарти за индустриални данни в глобален контекст.

КОГА: 28 септември 2021 г., 14:00 - 17:15 (CEST)

КЪДЕ: онлайн

Този семинар е насочен към:
• заинтересовани страни от индустрията в областта на данните;
• лица, отговорни за съставянето на политики;
• регулаторни органи;
• изследователски институти;
• стандартизационната общност;
• НПО;
• други заинтересовани страни.

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 24 септември 2021 г.

Повече актуална информация можете да намерите на уебсайта на събитието и на #Standards4Data.