Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Стандартите в подкрепа на целите за устойчиво развитие

Споделена визия за по-добър свят

Стандартите в подкрепа на целите за устойчиво развитие

Световен ден на стандартизацията 14 октомври 2021

Имаме удоволствието да обявим началото на многогодишна кампания, разработена в тясно сътрудничество между IEC, ISO и ITU, която ще представи международните стандарти като инструменти за предприемане на действия за постигане на Целите за устойчиво развитие.

Обръщение от IEC, ISO, ITU
Целите за устойчиво развитие (ЦУР), насочени към овладяване на социалните дисбаланси, развитие на устойчива икономика и забавяне на темпото на климатични промени, са изключително амбициозни. За тяхното постигане ще е необходимо сътрудничеството на много публични и частни партньори и използване на всички налични инструменти, включително международните стандарти и оценяването на съответствието.

Напрегнатата борба с упоритата глобална пандемия разкри безусловната необходимост да работим за ЦУР по приобщаващ начин, за да укрепим нашите общества, като ги направим по-устойчиви и по-справедливи. Днес призоваваме да се присъедините към нас в мисия, която потвърждава важността на ЦУР за по-добро справяне при евентуални подобни ситуации в бъдеще. В този стремеж стандартите са по-приложими от всякога.

Цялата стандартизационна система е изградена върху сътрудничество. Тя е доказателство за силата на съвместната работа и вярата, че сме по-силни заедно, отколкото поотделно. Като работим заедно, ние даваме на хората реални решения да посрещнат предизвикателствата за постигане на устойчивост.

В този дух ние се ангажираме с ежегодна кампания по случай Световния ден на стандартизацията, в която ще представяме многобройните начини, по които международните стандарти допринасят за успеха на ЦУР.

Ние сме обединени, за да работим заедно за ускоряване постигането на Програма 2030 г. чрез стандарти в подкрепа на ЦУР и нашата „Споделена визия за по-добър свят“.