Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекции от стандарти

Колекция Безопасност на играчки

Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Колекция Социална отговорност и околна среда

Колекция ISO 31000 Управление на риска

Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството

Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията

Колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроената среда“

Колекция стандарти „Електронна компетентност за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори“

Колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти

Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“

Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите

Колекция от стандарти „Системи за управление на енергията”

Колекция от стандарти „СПА и медицински туризъм и COVID-19”

Колекция Стандарти за медицински изделия (основен стандарт ISO 13485)

Колекция от стандарти „Стандарти за места за настаняване и COVID-19”

Колекция Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа

Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа

Колекция „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”