Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Колекции от стандарти

Колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа

Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите - актуализирана - ноември 2020 г.

Колекция ISO 55000 Управление на активите - актуализирана - февруари 2019 г.

Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти – актуализирана на 22.06.2020 г.

Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление - актуализирана на 18.03.2019

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството - актуализирана - ноември 2020 г.

Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти - актуализирана - ноември 2020 г.

Колекция Социална отговорност и околна среда - актуализирана - януари 2019 г.

Колекция Безопасност на играчки - актуализирана - януари 2021 г.

Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти - актуализирана декември 2019 г.

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията - актуализирана - ноември 2020 г.

Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти - актуализирана на 21.10.2019 г.

Колекция „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”