Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекции от стандарти

Колекция Безопасност на играчки

Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Колекция Социална отговорност и околна среда

Колекция ISO 31000 Управление на риска

Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството

Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление

Колекция от стандарти „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията

Колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроената среда“

Колекция стандарти „Електронна компетентност за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори“

Колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти

Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Колекция от стандарти Материали за пътна маркировка

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“

Колекция от стандарти Геотекстил и подобни на геотекстил продукти - характеристики и изисквания при използването им в строителство на пътища

Колекция от стандарти Технически изисквания за използваните почви и материали при изграждане на автомагистрали, скоростни пътища и пътища І клас

Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите

Колекция от стандарти „Системи за управление на енергията”

Колекция Стандарти за медицински изделия (основен стандарт ISO 13485)

Колекция от стандарти „Стандарти за места за настаняване”

Колекция Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа

Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа

Колекция „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”