Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекции от стандарти

Колекция Безопасност на играчки - актуализирана - юни 2022 г.

ТК-98 още

Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти - актуализирана на 21.10.2019 г.

ТК-32 още

Колекция Социална отговорност и околна среда - актуализирана - май 2021 г.

ТК-34 още

Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти – актуализирана на 07.02.2022 г.

ТК-34 още

Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти - актуализирана - ноември 2020 г.

ТК-34 още

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството - актуализирана - октомври 2021 г. (ISO 9001)

ТК-34 още

Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление - актуализирана на 18.03.2019

ТК-34 още

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията - актуализирана юни 2022 г.

ТК-57 още

Колекция Безопасност на машините

ТК-52 още

Колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроената среда“

ТК-0/ПС-35 още

Колекция стандарти „Електронна компетентност за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори“

ТК-57 още

Колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

ТК-57 още

Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти - актуализирана май 2021 г.

ТК-94 още

Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

ТК-94 още

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“

ТК-103 още

Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите - актуализирана юли 2022

ТК-102 още

Колекция от стандарти „Системи за управление на енергията”

ТК-79 още

Колекция от стандарти „СПА и медицински туризъм и COVID-19” - актуализирана - юни 2022 г.

ТК-89 още

Колекция от стандарти „Стандарти за места за настаняване и COVID-19” - актуализирана февруари 2022

ТК-89 още

Колекция Стандарти за околна среда

ТК-15 още

Колекция ISO 55000 Управление на активите - актуализирана - февруари 2019 г.

ТК-34 още

Колекция Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа - актуализирана февруари 2022

ТК-34 още

Колекция Управление на иновациите - актуализирана април 2022 г.

ЕРГ 10 още

Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа - актуализирана - март 2022

ТК-106 още

Колекция „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал” - актуализирана - ноември 2021

ТК-34 още

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите” - актуализирана февруари 2022

ТК-34 още