Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Стандартите и иновациите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Иновациите са навсякъде. Те помагат за справяне с най-наболели глобални, социални, икономически, политически и екологични предизвикателства. Темата на този брой на списание „БДС Компас” е посветен на тях, защото способността на всяка организация да въвежда иновации е ключов фактор не само за нейния устойчив растеж и икономическа жизнеспособност, но и за повишаване на благосъстоянието и развитието на обществото като цяло. 

Представяме стандартите от серията ISO 56000, която обхваща ключови за всяка организация систематизирани знания за управлението на иновациите. Защото е ясно, че всяка организация може да осъществява иновации по-ефективно и ефикасно, ако всички ‎необходими дейности и други взаимосвързани или взаимодействащи елементи се управляват като ‎система.

Наближава Световният ден на стандартизацията - 14 октомври. И тази година той ще бъде под мотото „Споделена визия за по-добър свят”, а за да се стремим към него заедно ни помагат знанията, съдържащи се в стандартите.

Стандартите и иновациите

Бр.3/2022 г. - Стандартите и иновациите - Представяме стандарти от серията ISO 56000