Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Първа европейска конференция, свързана с образованието за стандартизация

**Първа европейска конференция, свързана с образованието за стандартизация**
Първият европейски диалог по въпросите на образованието за стандартизация, организиран съвместно от европейските организации по стандартизация CEN, CENELEC и ETSI, се проведе в Брюксел на 29 юни 2012. Събитието привлече над 90 делегати, сред които представители на бизнеса и индустрията, на висшето образование, на правителствата и Европейската комисия, както и на национални и европейски организации по стандартизация. Съществува широко съгласие сред бизнес лидери, професионалисти в сферата на образованието, правителствата и институциите на ЕС, че трябва да се направи повече, за да се повиши информираността и да се подобрят знанията относно стандартите и стандартизацията, е основното заключение от конференцията.
Заинтересованите страни се обединиха около мнението, че повече европейци трябва да имат възможност да научат за стандартите и за стандартизацията.
По-конкретно има нужда от материали, които да бъдат използвани в контекста на продължаващото и висшето образование и професионалното обучение, които да разясняват ползите от стандартизацията за фирми от различни сфери на индустрията и за обществото като цяло. Вече е извършена голяма част от работата и участниците бяха запознати с добри практики в образователни и обучителни дейности, разработени и приложени в различни страни (не само в Европа).
CEN, CENELEC и ETSI в момента подготвят обща стратегия за образованието в сферата на стандартизацията, която ще се гради върху съществуващите практики и чиято цел ще бъде повишаване на информираността по различни теми, както и осигуряване на база за разработване на нови инициативи със съответните заинтересовани страни през следващите години.
В конференцията взе участие и български представител - доц. Милка Вичева от Техническия университет, София.
![](/images/upload/Novini/images/Education_CEN_CLC_06_2012.jpg)
**Участниците бяха запознати с добри практики в образователни и обучителни дейности, разработени и приложени в различни страни**