Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Среща на най-високо равнище в областта на европейската стандартизация в България

![](/images/upload/Novini/images/cen_cenelec_albena.jpg)
**Среща на най-високо равнище в областта на европейската стандартизация в България**
Годишната среща на най-високо равнище на европейските стандартизационни организации под наслов „Европа 2020 – към устойчива икономика”, състояла се в курорта Албена от 5 до 7 юни, беше фокусирана към повишаване информираността на обществото относно възможността на европейските и международните стандарти да допринесат за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен светът.
Срещата откри г-н Ивелин Буров, председател на УС на БИС, който поднесе и поздравителен адрес от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Във форума участие взеха над 160 делегати, сред официалните гости бяха президентът на Международната организация за стандартизация (ISO) г-н Борис Алешин, президентът на Международната електротехническа комисия (IEC) г-н Клаус Вюхер, президентът на CENELEC г-н Дейвид Досет, г-н Дирк Вейлер – президент на Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) и президентът на CEN г-н Фридрих Смаксвил.
В своята презентация „Стандарти – по-добро регулиране” президентът на CENELEC отбеляза амбициозните цели пред Европейския съюз до 2020 г., свързани с устойчивото развитие – заетост, иновации, обучение, социално приобщаване и климат.
Интерес предизвика основният доклад на г-н Уил Дей, съветник по устойчиво развитие на PricewaterhouseCoopers LLP (PwC Великобритания) и старши сътрудник на Университета в Кеймбридж, който направи анализ на развитието на икономиката в глобален мащаб и произтичащите от това предизвикателства пред целия свят.
В рамките на това събитие на най-високо равнище в областта на стандартизацията бяха проведени две информационни сесии за българския бизнес с участието на международни експерти.
**Дискусионен форум в областта на CENELEC**
Форумът се откри от г-н Ивелин Буров – председател на УС на БИС, а модератор беше г-н Асен Георгиев от „Теси ООД” и член на УС. Презентация на тема „Включване на бизнеса в Германия в стандартизационния процес, специално малките и средни предприятия” изнесе д-р Бернард Тийс, председател на борда на директорите на DKE.
Г-н Теодор Иванов от фирма „А 1 Лимитед ЕООД” представи темата „В крак с бъдещето: електромобили за забързания град”, като акцентира, че те са алтернатива за придвижване в големия град.
Инж. Н. Акпунарлиев от „Елдоминвест” представи темата „Бойлери с ниска консумация на енергия – европейски политики и българска практика”.
Доц. д-р инж. Красимир Велинов от НИЛ „Осветителна техника”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” изнесе презентация на тема „Средства за повишаване ефективността на уличното осветление – състояние, проектиране, ефективни осветители, управление, експлоатация и контрол”.
**Дискусионен форум в областта на CEN**
Дискусионният форум в областта на CEN беше открит от г-жа Ирен Дабижева – изпълнителен директор на БИС. Модератор беше г-жа Виолета Ангелиева от МРРБ.
Акцентът постави г-жа Елизабет Блаха, заместник-изпълнителен директор на Австрийския институт за стандартизация, член на административния съвет на CEN и вицепрезидент на ISO, която запозна присъстващите с участието на австрийския бизнес (специално МСП) в процеса по стандартизация и сподели австрийския опит в тази област.
Участие взе и инж. Антонина Андреева, технически директор на „Винербергер ЕООД”, която представи темата „Е 4 концепция за тухлена къща от Винербергер”, арх. Даниела Иванова от „Кнауф България ЕООД” с презентация на тема „Съвременни фасадни решения” и инж. Бойко Пенев, продуктов мениджър на „Ксела България”, който представи стандартите от приложното поле на Наредба №7 – непрочетената (и непозната) азбука на енергийната ефективност”.
Дискусионните форуми дадоха възможност за обмяна на мнения по въпроси, свързани с енергийната ефективност – основна тема и за двете информационни сесии.
Домакинството на България даде възможност за популяризиране на европейската стандартизация в нашата страна, но и показа на гостите уникалната природа и културно-историческото богатство на страната ни. Участниците и гостите на асамблеята изказаха своята удовлетвореност от добрата организация и от гостоприемството на националния орган за стандартизация.
![](/images/upload/Novini/images/Albena_2012_Summit_1.jpg)
**Приветствие към участниците в срещата от г-н И. Буров, председател на УС на БИС**
![](/images/upload/Novini/images/Albena_2012_Summit_2.jpg)
**Официалните гости**
![](/images/upload/Novini/images/Albena_2012_Summit_3.jpg)
**Участие във форума взеха над 160 делегати**
![](/images/upload/Novini/images/Albena_2012_Forum_1.jpg)
**Момент от дискусионния форум на CEN**
![](/images/upload/Novini/images/Albena_2012_Forum_2.jpg)
**Момент от дискусионния форум на CENELEC**