Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Среща на координационната група за електромобили (eMobility Co-ordination Group) към CEN-CLC/CG 1

**Среща на координационната група за електромобили (eMobility Co-ordination Group) към CEN-CLC/CG 1**
На 25.10.2012 г. в Брюксел се състоя втората среща на координационната група за електромобили към CEN-CLC/CG 1, на която присъства наш експерт от ТК 49 „Електрически уредби за ниско напрежение” по отношение на зарядните станции за електромобили.
Във връзка с изпълнението на Мандат М/468 координационната група е представила на ЕК списък със стандарти от работните програми на CEN/CENELEC, отнасящи се до зареждането на електромобилите. Становището на Европейската комисия е, че основен приоритет е разработването на стандарт за съвместимост на зарядната инфраструктура и електромобилите на европейско, а защо не и на международно и световно ниво, като счита, че в краен случай техническото решение може да се наложи и чрез законодателни мерки. Предложението на ЕК е да се **унифицират съединителите.**
В отговор на това становище ръководният комитет е взел решение за разработване на документ на достъпен език без технически подробности, който да описва проблемите и възможните решения, като се отчитат тези проблеми и при наличните електромобили. Подобна е ситуацията при щепселните съединения за бита, използвани в различните държави, като в тази област също не е постигнато унифициране. В тази връзка разяснителният документ, който еМ-CG трябва да разработи, ще се отнася само за режим 3 на зареждане (бавно или бързо променливотоково зареждане чрез използване на специално щепселно съединение за електромобил, като щепселът, който има функции на управление и защита, ще бъде постоянно инсталиран), а не за режими 1 и 2, при които се използват стандартни битови щепселни съединения.
В момента се разработва нов стандарт за постояннотоково зареждане, което да бъде също толкова безопасно, колкото и променливотоковото.
Съществува възможност стандартите от списъка, изпратен до ЕК, да станат задължителни. Има разбиране обаче, че задължителните стандарти трябва да бъдат ограничен брой, за да не се увеличават прекомерно разходите на производителите.