Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Среща на европейските oрганизации по стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI) и Американския институт по стандартизация (ANSI)

**Среща на европейските oрганизации по стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI)** **и Американския институт по стандартизация (ANSI)**
На 12 февруари 2013 г. в Дъблин по време на ирландското председателство на Съвета на ЕС се проведе среща на европейските организации по стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI) и Американския институт по стандартизация (ANSI). Домакин на събитието бе националният орган по стандартизация на Ирландия (NSAI). Участие взеха и представители на Европейската комисия, Секретариата на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) и федералното правителство на Съединените щати.
На срещата в Дъблин европейските организации по стандартизация и Американският институт по стандартизация се споразумяха не само да запазят, но и да задълбочат сътрудничеството си за синхронизиране на стандартите с цел улесняване на търговията между Европа и САЩ. Това сътрудничество се очаква да става все по-важно, тъй като Европейският съюз и Съединените щати започват преговори за партньорство в трансатлантическата търговия и инвестиции.
В обръщение към нацията от 12 февруари 2013 г. президентът Обама даде зелена светлина за всеобхватни търговски преговори между Европейския съюз и Съединените щати. Това ще доведе до увеличаване на търговията и откриване на нови работни места от двете страни на Атлантическия океан.
Въпреки че и американските, и европейските организации по стандартизация полагат усилия да вземат глобални решения, работейки с международните организации по стандартизация ISO и IEC, е възможно да има значителни разлики в стандартите в определени сектори. В много случаи тези различия в стандартите са в резултат на различия в законодателство и/или нормативни актове между Европейската икономическа зона (ЕИА) и Съединените щати.
Партньорството в трансатлантическата търговия и инвестиции ще има за цел да премахне пречките пред търговията между ЕС/ЕИА и САЩ. Затова ще бъде важно да се сведат до минимум различията между американските и европейските стандарти в редица сектори.
В много области съвместните усилия вече са в ход. Например в Дъблин имаше дискусии за синхронизиране на техническите изисквания на основните стандарти за асансьори в световен мащаб, които стандарти произлизат от CEN и ASME. Сега ще бъде приет план за действие, който да засили сътрудничеството в синхронизиране на стандартите с цел намаляване на разходите и разширяване на пазарите за производителите.
Участниците направиха и преглед на развитието на стандартизацията в Европа и в Съединените щати, и по-специално на регулаторните рамки в стандартизацията. Имаше и дискусии относно прогреса в сътрудничеството в областта на електрическите превозни средства и интелигентните системи. Разглеждаха се и нови теми като cloud computing (работа в облака), комуникацията машина-машина (M2M) и „интелигентни градове”. В крайна сметка вниманието беше насочено към начините, чрез които организациите по стандартизация от двете страни на Атлантическия океан да насърчат и подкрепят участието на малките и средни предприятия в дейностите по стандартизация.
Срещата между ANSI, CEN, CENELEC и ETSI бе последвана на 13 февруари 2013 г. от конференция в областта на иновациите и стандартите, организирана от Националния орган по стандартизация на Ирландия (NSAI).