Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Социалната отговорност

Социалната отговорност е темата на новия брой на списание „БДС Компас”. Това не е просто модерен термин, а начин на живот с грижа за бъдещето.

Представяме ви стандарта ISO 26000, който е вашият помощник да спечелите признанието „социално отговорна фирма”. Експерти разказват как се стигна до появата му и значението да бъдеш социално отговорен.

Представяме БДС EN ISO/IEC 17021:2011, в който се посочват изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Ще прочетете и за системата за управление на безопасността на хранителните продукти – 22000. Експерти разказват за огромната роля на стандартите и уникалната професия стандратизатор.

Повече информация: Разгледай.